Apsardzes pakalpojumi

KOBLENZ DROŠĪBA piedāvātās aizsargsistēmas un to kontrole pilnībā atbilst visām jaunākajām Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz apsardzes pakalpojumiem. Pagaidām vien dažas no Latvijā darbojošajām apsardzes kompānijām spēj nodrošināt šiem standartiem atbilstošu pakalpojumu.

KOBLENZ DROŠĪBA mobilo ekipāžu bāzēšanās izvietota tā, lai visīsākajā laikā sasniegt apsargājamo objektu. Atskanot trauksmes signālam, mobilā ekipāža, ieradīsies dažu minūšu laikā un sniegs nepieciešamo palīdzību.

Apsardzes pakalpojumu iespējams papildināt ar piekļuves kontroli, videonovērošanu, kustības sensoriem, ugunsdrošības signalizāciju, trauksmes pogu un citiem pakalpojumiem kompleksam drošības garantam.