Šodien, 20. novembrī, apsardzes kompānija SIA KOBLENZ DROŠĪBA svin savu 21. dzimšanas dienu.

Svētku noskaņā vēlamies pateikties mūsu klientiem un sadarbības partneriem.
Milzīgs PALDIES par uzticēšanos un darba novērtēšanu!

Esiet kopā ar mums arī turpmāk — ceļā uz jaunām virsotnēm!

Ar saknēm Latvijā, bet ar pasaules risinājumiem JŪSU drošībai!
Jūsu KOBLENZ DROŠĪBA