KOBLENZ DROŠĪBA piedāvā kvalitatīvas, UK izgatavotas drošības sirēnas ar specializētu uzņēmuma logotipu.

Tās uzstāda uz ēku ārsienām, lai pastiprināti brīdinātu par trauksmi objektā.

Vairāk informācijas: +371 28655511