Vakances


 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, SIA Koblenz drošība informē, ka:

  • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • Iepriekšminētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Koblenz drošība, kontaktinformācija: jurid. adrese: Dzirnavu 57A-1, Rīga, LV-1010. biroja adrese: Mūkusalas 25A, Rīga, LV-1004, : birojs@koblenzdrosiba.lv, info@koblenz.lv.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt SIA Koblenz drošība mājaslapā: https://www.koblenz.lv/lv/personas-datu-apstrade