AKCIJA

* Akcija spēkā līdz 17.04.2020.
• Terminēts līgums – 12 mēneši. Cena norādīta ar PVN. Cenā iekļauti visi pamatotie izbraukumi uz objektu.
• Pirmstermiņa līguma atslēgšanas gadījumā, maksa 50.00 eiro
• Standarta pakalpojuma abonēšanas maksa – tiek atrunāta individuāli līgumā.
• Akcijas piedāvājumā nav iekļauta maksa par iekārtām un to uzstādīšanu, ja objektā jau nav signalizāciju iekārtu aprīkojums.
• Piedāvājums spēkā fiziskām un juridiskajām personām.