KOBLENZ DROŠĪBA piedāvā akciju : 5 mēneši par ½ cenu – kvalitāte ar paredzamām izmaksām.
Akcijas norises laiks: 06.11.–03.12.2017.
KOBLENZ DROŠĪBAS piedāvājuma priekšrocība ir — visi pamatotie izbraukumi trauksmes gadījumā ir iekļauti mēneša maksājumā. TURKLĀT šobrīd ir iespēja saņemt apsardzes pakalpojumus 5 mēnešus par ½ cenu.
Vairāk informācijas: https://www.koblenz.lv/lv/akcija/